Skip to content
tisdag, 10 oktober 20235 min read

Elektromatik firar 50 år som helhetsleverantör av reservkraft, kompletta reservkraftlösningar och dieselgeneratorer

 

Ett halvsekel i trygghetens tjänst  

Året var 1973. Samma år som Carl XVI Gustaf tillträdde som ny regent i Sverige och som Norrmalmstorgsdramat utspelade sig i huvudstaden. Startskottet för det som idag är Elektromatik Power Generation var egentligen en handfull antal mekaniker som med lite draghjälp från en stark entreprenör från Stockholm startade upp det som då kom att kallas Mekanomatik.

Under 60-talet och tidigt 70-tal stod Hägglund & Söner för generatortillverkningen i Örnsköldsvik, och i samband med att Asea, numer ABB, övertog verksamheten flyttades produktionen från Örnsköldsvik till Västerås. Personalen erbjöds med varm hand att flytta med, men på grund av familjesituationer och andra orsaker valde ett antal att stanna. Samtidigt föddes idén om att starta upp ett nytt bolag inom samma bransch.

Jerzy Cederbaum var en entreprenör i Stockholmsområdet. Han drev redan en mekanisk verkstad i hemtrakterna som hette Mekanomatik. 1973 startade han också upp den nya verksamheten i Örnsköldsvik, och det inarbetade namnet fick följa med. Två år senare, 1975, flyttade Mekanomatik in i de nuvarande lokalerna på Kavelvägen 12.

En ny identitet och framgång

Vid årsskiftet 1979–1980 bytte bolaget namn från Mekanomatik till Elektromatik Power Generation, då namnet bättre beskrev verksamheten. Sedan dess har Elektromatik ingått i ett flertal koncerner, bland annat som en del av Eknäs Gård. Från och med oktober 2020 är Elektromatik Power Generation en del av Bertel O. Steen Power Solutions AS – ett förvärv som är en historisk milstolpe för bolaget. BOS-koncernen omsätter över 20 miljarder NOK per år och BOS Power som är bolagets närmaste ägare omsätter närmare 1 miljard NOK.

  • Det har varit en framgångssaga sedan dag ett. Vi har utökat verksamheten med ett tiotal medarbetare på tre år och tredubblat vår omsättning. Vi har ett fantastiskt samarbete över de nordiska gränserna där vi hjälper våra nordiska grannar samtidigt som vi levererar våra tjänster och produkter till både Finland, Norge och Danmark. Det känns otroligt inspirerande att vara med på denna resa och tillsammans med BOS Power ta vårt lokala företag ut på den nordiska marknaden, säger Elektromatiks operativa chef Per Lundgren.

Elektromatik Power Generation

Elektromatiks affärsidé grundar sig i att tillgodose behovet av elkraft när det inte finns tillgängligt, det vill säga som reservkraft. Kunderna, exempelvis sjukhus, datahallar och processindustrier, har känsliga verksamheter med ett behov av att kunna upprätthålla sin verksamhet – alternativt att stänga ner på ett kontrollerat sätt i det fall ett strömavbrott uppstår.

  • Det vi säljer är en känsla av trygghet. Våra produkter står egentligen stilla 99,9 procent av sin tid, men när de väl behövs måste de fungera. Våra kunder, stora som små, återkommer kontinuerligt på grund av att de känner att vår produkt ger dem en trygghet kopplat till driften hos sina anläggningar runt om i Sverige, säger Per Lundgren.

Elektromatiks affärsidé: Trygghet i elkraftlösningar

En ledstjärna i tillverkningen och produktutvecklingen är flexibilitet och arbete i nära samarbete med kund.  Elektromatik verkar i syfte att hjälpa kunden hitta förenklingar, förbättringar och smartare lösningar. Möjligheterna är stora och Elektromatik går mot en förändring, en utveckling. Den gamla beprövade tekniken med dieselmotorer går mot bättre, effektivare energikällor.

En teknologi som har en stor efterfrågan och som väcker ett stort intresse är Battery Energy Storage Solutions (BESS) som innebär batterilagring med avsikt att möjliggöra bland annat frekvensreglering i nätet. Ändamålet kan även vara för att använda energin som en backup eller för att till exempel ladda batterierna under nattid när elen är som billigast, för att därefter återanvända den när behovet är som störst.

Battery Energy Storage Solutions (BESS)

 

Arbetsmiljö och framtid i teknikstaden Örnsköldsvik

I dag är 35 medarbetare verksamma inom Elektromatik, varav 30 personer med säte i Örnsköldsvik. Örnsköldsvik är en stark teknikstad, vilket ses som mycket positivt då det tillgängliggör kompetenta, tekniska medarbetare i form av designer, men likväl duktiga verkstadsarbetare med hög kompetensnivå. Elektromatik erbjuder en arbetsplats i en spännande miljö för den som är teknikintresserad.

Som medarbetare följer man projektet och produkten från försäljning till leverans hos kund, det vill säga från skrivbordsprodukt fram till färdig lösning i form av container eller som en installation i kundens byggnad. 95 procent av alla produkter färdigställs i Elektromatiks lokaler, vilket skiljer Elektromatik från många andra industrier där designen finns placerad på en plats och tillverkningen sker i exempelvis Kina eller i någon annan del av världen.

Framtiden för Elektromatik ser ljus ut. I och med sammanslagningen med BOS Power Solutions är marknaden större med fler anställda som tillsammans både har högre och bredare kompetens. Det finns en trygghet i organisationen. Marknaden är större och den nya starka ägaren ger en stark en framtidstro, både i Örnsköldsvik och i övriga Sverige. 

  • Arbetsmiljön präglas av samarbetsvillighet, stort tekniskt kunnande och vilja att göra rätt. Förärvningen av bolaget har gett oss en soliditet – en stolthet och en ryggrad. Vi har med stor framgång fått in stora projekt som varit möjliga tack vare att vi blivit en del av BOS Power, säger Christian Wober, Sales Area Manager vid Elektromatik.

 

Elektromatik Logo

 

 

Framtiden och hållbarheten i elkraftbranschen

Det står skrivet att branschen kommer att finnas kvar, även om produkterna och tjänsterna kommer att förändras över tid. Behovet av el kommer alltid att finnas och även om dieselmotorn kanske inte försvinner eller fasas ut helt, kommer andra teknologier som har synergier med dieselmotorn att tillkomma. Nya bränslen som gör att man kan använda befintliga motorer på ett mer miljömässigt sätt kommer att utvecklas.

  • Om tio år är Elektromatik ett nordiskt starkt bolag, förmodligen ledande i Norden vad gäller leveranser av reservkraftlösningar. Vi levererar klimatsmarta, miljömässiga produkter där vi också har en möjlighet att livstidsförlänga våra 1 500 – 2 000 anläggningar som redan är levererade. Vi har påbörjat konverteringen till klimatmässiga alternativ och Örnsköldsvik har en betydligt större organisation och är navet för tillverkningen av lösningarna till våra kunder för hela Norden. Örnsköldsvik ska vara tillverkningsnavet till nordenorganisationen och vi ser fram emot den fortsatta resan tillsammans, avslutar Per Lundgren.

Hur verksamheten ser ut om 50 år är svårt att sia om, men sannolikt är att Elektromatik fortsatt är en ledande leverantör av den nya teknologin som producerar energi eller eleffekt när de behövs. Hur den teknologin ser ut är det ingen som vet, men det är nog varken dieselmotorer, batterier eller liknande, utan någon annan smart lösning som ännu inte är uppfunnen.

Oavsett håller Elektromatik en hög nivå och är fortsatt professionella i uppdraget att paketera energilösningar och leverera en kvalitativ produkt till marknaden så att kunderna fortsatt kan erbjudas en känsla av trygghet.

RELATERADE ARTIKLAR