Skip to content
bess-1
tisdag, 20 februari 20242 min read

BESS är här för att stanna på energimarknaden

Att lagra energi så att den kan användas senare, när och där den behövs som mest, är nyckeln för en ökad förnybar energiproduktion, energieffektivitet och energisäkerhet. BESS, Battery Energy Storage Solutions, är lösningen som maximerar energianvändandet och som förbättrar tillgängligheten och pålitligheten för elnätet och energisystemet.

  • BESS är investeringen som säkrar din verksamhet samtidigt som den medför kostnadsbesparingar. Som leverantör av BESS-lösningar tar vi ett helhetsansvar – från design, produktion och driftsättning till support och service. Vi har en lokal närvaro i Norden och vår omfattande tekniska kunskap och erfarenhet av helhetslösningar med komponenter från ledande globala teknikleverantörer ger kunden såväl en trygghet som ett mervärde, säger Per Lundgren COO och försäljningsansvarig på Elektromatik.

BESS möjliggör lagring av överskottsenergi under perioder av överskottstillförsel och frigör sedan under intervaller med hög efterfrågan vilket bidrar till nätstabilitet. De snabba svarstiderna och precisionen vid frekvensförändringar stärker inte bara elnätets övergripande tillförlitlighet, utan ger också en anpassningsförmåga vid varierande reservbehov.

  • Peak-shaving är en teknik som minskar energianvändningen under perioder då efterfrågan är som maximal. Det vill säga, du får en mycket billigare grundtariff på nätanslutningen för att du inte behöver dimensionera den på din absoluta max utan kan dimensionera den utifrån den normala förbrukningen. Det är en trygghet samtidigt som det kan vara ekonomiskt väldigt smart genom att skydda dig från höga kostnader och med rätt förutsättningar kan du ha en return of invest på fem år redan, säger Per Lundgren.

BESS startar utan extern hjälpströmförsörjning och kan även upprätta ett autonomt nät vid behov. Systemet är utrustat med fjärrövervakning och dataloggning, vilket möjliggör centraliserad övervakning och systemhantering från driftcentralen.

Systemarkitekturen är normalt baserad på containrar för enkel leverans och installation, och inkluderar batterier, kylutrustning, omvandlare, säkerhetsåtgärder och kontroller. Alla lösningar är skalbara och kan tillhandahållas som ett allt-i-ett-paket redo att installeras vid leverans. BESS finns tillgängligt från hundratals kilowatt till flera hundra megawatt med lagringskapacitet i samma intervall. Systemet är modulärt och består av en eller flera container beroende på behov. När det finns behov att generera hög kapacitet kopplas flera enheter samman.

  • Om du har särskilda behov som isolering mot extrem kyla, begränsat fotavtryck eller till och med om enheten måste vara portabel, kan din lösning designas individuellt och tillverkas därefter. Med lösningar från små mobila applikationer till fullstora containrar på 40 fot och med effekter från 40 till 2000kVA har vi lösningar som, med hög effektivitet, tillhandahåller direkt krafttillgång när behovet finns, säger Per Lundgren.

BESS ligger i framkant när det gäller att främja hållbara energimetoder. Förmågan att komplettera befintliga hållbara teknologier, såsom nordisk vattenkraft och ökad installation av vindkraft, positionerar BESS som en avgörande aktör på hållbara balansmarknader.

  • Vi ser en stor tillväxt på marknaden som är stadigt växande. I Sverige och i Norden ser vi en mycket hög efterfrågan på att använda batterilagring både för att ta bort energitopparna, men också till laddning av bilar exempelvis. BESS är här för att stanna vad gäller energimarknaden, säger Per Lundgren.

Les mer här i på sidan 27 i Nordisk Energi.